ชลประทานรวมใจสู้ภัยแล้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. นาย กิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และทีมงาน ให้การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง ในจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่สื่อมวลชน ในจังหวัดนครราชสีมา ทราบถึงแผนและผลของทุกกิจกรรมของการใช้น้ำ และในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ซึ่งปัจจุบันมีผลการจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตชลประ...ทาน และนอกเขตชลประทาน ได้ร่วมมือบูรณาการกับจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นไปตามนโยบายท่านอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่”ทุกหมู่บ้านจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำน้ำดื่มน้ำใช้” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง พร้อมทั้งให้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผอ.โครงการฯลำตะคอง นายคำรณ เตียตระกูล ผอ.โครงการฯมูลบน ร่วมตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป

หลังจากนั้นได้ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 8 ปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือไปสู่พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขก่อนเกิดภัย ในพื้นที่สำนักชลประทานที่8 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และนายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธาน

   

ผู้บริหาร  

                                                                                                

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

   

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติ  

001448
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
69
399
701
1227
137
1448

Your IP: 3.85.143.239
Sun, 26 May 2019 16:57:13 +0000