ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

   

ชลประทานรวมใจสู้ภัยแล้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. นาย กิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และทีมงาน ให้การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง ในจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่สื่อมวลชน ในจังหวัดนครราชสีมา ทราบถึงแผนและผลของทุกกิจกรรมของการใช้น้ำ และในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ซึ่งปัจจุบันมีผลการจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตชลประ...ทาน และนอกเขตชลประทาน ได้ร่วมมือบูรณาการกับจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นไปตามนโยบายท่านอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่”ทุกหมู่บ้านจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำน้ำดื่มน้ำใช้” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง พร้อมทั้งให้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผอ.โครงการฯลำตะคอง นายคำรณ เตียตระกูล ผอ.โครงการฯมูลบน ร่วมตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป

หลังจากนั้นได้ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 8 ปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือไปสู่พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขก่อนเกิดภัย ในพื้นที่สำนักชลประทานที่8 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และนายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธาน

   

ผู้บริหาร  

                                                                                                

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

   

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติ  

005966
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
48
101
5376
2636
1592
5966

Your IP: 3.92.28.84
Tue, 16 Jul 2019 01:54:55 +0000