โครงการชลประทานนครราชสีมา

1239 ถนน สืบศิริ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทร.044-354255 โทรสาร 044-354144

 

แผนที่