โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4435-4255 E-mail : ridkorat@yahoo.com, ridkorat99@gmail.com

แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลหลักหน้าเพจ

:: หน้าหลัก ::
          ๐ หน้าหลัก
          ๐ ประวัติโครงการ
          ๐ วิสัยทัศน์
          ๐ หน้าที่ความรับผิดชอบ
          ๐ โครงสร้างหน่วยงาน
          ๐ บุคลากร
          ๐ หมายเลขโทรศัพท์
          ๐ แผนผังเว็บไซต์

:: รายงาน ::
          ๐ รายงานผลการเบิก-จ่าย
          ๐ รายงานคำรับรองปฎิบัติราชการ

          ๐ รายงานระดับน้ำรายงาน

:: หน่วยงาน ::
          ๐ หน่วยงานในสังกัดของโครงการฯ 

:: ลิงค์หน่วยงาน ::
          ๐ กรมชลประทาน
          ๐ สำนักงานชลประทานที่ 8
          ๐ ศูนย์ความรู้กลาง
          ๐ คลังความรู้ สชป.8
          ๐ โครงการพระราชดำริ
          ๐ INWEPF
          ๐ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

:: รวมเว็บลิงค์ ::
          ๐ กรมบัญชีกลาง
          ๐ คลังจังหวัดนครราชสีมา
          ๐ จังหวัดนครราชสีมา
          ๐ คืนความสุขให้ประเทศไทย
          ๐ ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด

:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ ::
          ๐ จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลช่องกลางหน้าเพจ

:: สถานการณ์น้ำ ::
          ๐ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8

:: ภาพกิจกรรม ::
         ๐ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ

         ๐ รอบรั้วชลประทาน

ข้อมูลช่องขวาหน้าเพจ

:: ผู้บริหาร ::
          ๐ นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม 

:: ข้อมูล ::
          ๐ พยากรณ์อากาศ
          ๐ ราคาน้ำมัน